Canvis requerits per adaptar-se a les noves directrius sobre consentiment per a l’ús de cookies

Canvis requerits per adaptar-se a les noves directrius sobre consentiment per a l’ús de cookies

El passat maig de 2020 es van revisar per part de Comitè Europeu de Protecció de dades, les Directrius 05/2020 sobre consentiment en matèria d’ús de cookies en llocs web.

Aquests nous criteris hauran d’implementar, com a molt tard, el 31 d’octubre d’aquest any, establint-se així un període transitori de tres mesos per introduir els canvis necessaris en els mecanismes d’obtenció de l’consentiment per a l’ús de cookies que s’estiguin utilitzant.

 

El principal motiu és aclarir la posició amb dues qüestions que han generat molta controvèrsia des de l’entrada en vigor de les diferents normatives que afecten l’ús de galetes.

S’ha determinat que la fórmula utilitzada per la majoria de llocs web fins a la data, en què es dóna per “consentit” mitjançant l’opció de “continuar navegant” per part dels usuaris no és vàlida i per tant es invaliden tots els consentiments recaptats d’aquesta forma.

D’altra banda tampoc són vàlids els denominats “murs de galetes” (que limiten l’accés a determinats serveis o continguts només als usuaris que acceptin l’ús de galetes.

En relació amb el primer d’aquests punts, el Comitè considera que l’opció de “continuar navegant” no constitueix en cap circumstància una forma vàlida de prestar el consentiment, en la mesura que aquestes accions poden ser difícils de distingir d’altres activitats o interaccions de l’usuari, de manera que no seria possible entendre que el consentiment és inequívoc.

Pel que fa als “murs de galetes”, el Comitè ha precisat que, perquè el consentiment pugui considerar atorgat lliurement, l’accés a l’servei i a les seves funcionalitats no ha d’estar condicionat al fet que l’usuari consenti l’ús de cookies.

Per això, la Guia explicita que no es poden utilitzar els denominats “murs de galetes” que no ofereixin una alternativa a l’consentiment. Aquest criteri resulta especialment important en aquells supòsits en què la denegació d’accés impediria l’exercici d’un dret legalment reconegut a l’usuari , per ser, per exemple, l’accés a un lloc web l’únic mitjà facilitat a l’usuari per a exercitar aquest dret.

Podran existir determinats supòsits en què la no acceptació de la utilització de cookies impedeixi l’accés a la pàgina web o la utilització total o parcial de el servei, sempre que s’informi adequadament a l’respecte a l’usuari i s’ofereixi una alternativa d’accés a el servei sense necessitat d’acceptar l’ús de cookies. D’acord s’estableixen les Directrius 05/2020 sobre el consentiment de l’CEPD, els serveis de les dues alternatives han de ser genuïnament equivalents, ia més no serà vàlid que el servei equivalent l’ofereixi una entitat aliena a l’editor.

 

FONT:  Agencia Española de Protección de datos

DESCARREGAR GUIA DE USO DE COOKIES (PDF)

COMPARTIR: